وکیل فروش ملک مشاع در دماوند دادخواست دستور فروش ملک مشاع را باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نمود مشروط بر آنکه قبلاً از اداره ثبت محل گواهی عدم امکان افراز ملک اخذشده باشد و گواهی مذکور ضمیمه دادخواست شود والا موجب صدور قرار رد دعوی توسط دادگاه خواهد شد طبق ماده ۵۸۹ ق.م هر شریک می­تواند هر وقتی تقاضای تقسیم را بخواهد پس اگر یکی از ورثه بخواهد سهم خود را از سایرین جدا کند ...

وکیل خلع ید و تخلیه در دماوند تخلیه ید چیست؟ دعوای خلع ید ( تخلیه ید ) خواسته فردی است که مال غیر منقول او مانند آپارتمان ، زمین و … از سوی دیگری بدون مجوز تصرف شده و متصرف از تحویل آن ملک خودداری می کند.  به عبارت دیگر خلع ید ، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین ،آپارتمان و … ) به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف)م...

وکیل تخلیه املاک مسکونی در دماوند قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب 1356 و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب 1362 حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و ...

وکیل تخلیه املاک مشاعی در دماوند درباره موضوع تخلیه املاک مشاعی ، عوامل مختلفی از جمله لزوم پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی به مستأجر و نیز چگونگی فسخ قرارداد اجاره منعقده بین مالکین مشاعی و مستأجر، دخیل می باشد که باید در پاسخ گویی به مسائل مربوطه مورد توجه قرار گیرد. تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس  شامل حدو...

وکیل وکیل ملکی در دماوند امروزه وکالت تخصصی گشته و وکلا دعاوی بخصوصی را قبول می نمایند که این امر به نفع هردوطرف (وکیل و موکل) می باشد برای مثال در دعاوی ملکی مانند سرقفلی و بسیاری دعاوی ملکی دیگر که در بطن دعاوی ملکی نیز وکلا در دعاوی مخصوصی تخصص دارند.فایده تخصصی شدن اینکه از اطاله ی دادرسی جلوگیری می شود و به مسائل کم ارتباط با دعوی پرداخته نخواهد شد و بسیار سریع منجر به صدور رأی می ...