اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۰۲۱
پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۳۶

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۲۳۹                                                                ۱۳۹۶/۱۱/۳

<h۱ dir=”rtl” align=”center”>اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی </h۱><h۱ dir=”rtl” align=”center”> دیوان عالی کشور</h۱>

پیرو نامه شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ و عطف به روزنامه رسمی شماره ۲۱۲۰۴ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵، بدین وسیله عبارت «… مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی…» به عبارت «… مواد ۴۹ و ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز…» در سطر دوم رأی وحدت رویه قضایی ۷۶۲ـ ۱۳۹۶/۸/۲ اصلاح می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی