تلفن تماس

تلفن همراه: 09218851038

تلفن دفتر : ۰۲۱-۷۶۳۲۳۴۴۳

ساعات کار

مراجعه در روزهای عادی فقط با هماهنگی قبلی.

پنج شنبه ها: روزهای عادی کار دفتر

آدرس

تهران – دماوند- خیابان شهید بهشتی – مرکز خرید گلستان – طبقه 2 – واحد ۱